Bezpieczeństwo danych

Wszystkie dane zebrane podczas składania zamówień oraz rejestracji są chronione i nigdy nie zostaną udostępnione stronie trzeciej. Szanujemy prywatność naszych użytkowników i traktujemy bezpieczeństwo danych bardzo poważnie.
Nie przechowujemy haseł w czystej formie oraz nie wysyłamy ich na e-mail po zakończonej rejestracji.
Dane użytkowników są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
Zgodnie z tą ustawą każdy użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich wykorzystywania (przykładowo usunięcia konta z naszej bazy danych).

Pliki Cookie

Dla poprawienia wydajności i funkcjonalności naszej strony na Twoim dysku zostaje zapisany plik Cookie.
Dzięki temu przy następnych odwiedzinach w naszym sklepie przeglądarka pamięta część danych, co przyśpiesza proces logowania/kupowania. W pliku Cookie są zapisywane przykładowo pozycje w koszyku z niezrealizowanego zamówienia, wybrany język strony i waluta.
Przy następnych odwiedzinach bezproblemowo można kontynuować zakupy.
Używanie plików Cookie jest bezpieczne - dane w nich zapisane może odczytać jedynie nasza strona.
Oczywiście używanie plików Cookie można wyłączyć - nie ogranicza to w żaden sposób działania strony, staje się jednak mniej wygodne.
Szyfrowanie procesu zamawiania
Przepływ informacji na stronach transakcyjnych odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL (Secure Socket Layer). Dostęp osób trzecich do Twojej korespondencji z nami jest wykluczony.

RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Factorygame.net, z siedzibą w Sosnowcu .
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez factorygame.net w następującym celu:
dane osobowe podane przy składaniu zamówienia będą przetwarzane w celu wykonania umowy dostawy produktów oferowanych przez factorygame.net oraz w celu marketingu bezpośredniego produktów factorygame.net, a podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), tj. wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz prawnie usprawiedliwiony interes factorygame.net – marketing bezpośredni produktów własnych. Dane osobowe podane przez Panią/Pana podczas składania zamówienia będą przetwarzane przez factorygame.net przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia zawartej przez Panią/Pana umowy dostawy oraz wymagany przepisami prawa podatkowego lub do czasu wygaśnięcia roszczeń.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 9 RODO są podmioty, które świadczą na rzecz factorygame.net usługi technicznie niezbędne do zrealizowania złożonego przez Panią/Pana zamówienia takie jak operatorzy płatności.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
W celu dostosowania treści informacji handlowych do Pani/Pana upodobań factorygame.net stosuje reguły skutkujące tym, że może podlegać Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Przysługuje Pani/Panu prawo do niepodlegania takim decyzjom.
Niezależnie od uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.


Adres kontaktowy sklepu factorygame.net:
Best Keys Wspólna 3 41-200 Sosnowiec

Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na stronie internetowej. W razie pytań odnośnie naszej polityki prywatności prosimy o kontakt.